باغ ارم درشیراز
باغ ارم که باغ بسیار معروف و زیبایی می باشد در شهرشیراز واقع شده است. مکان آن نزدیک  خاکریز رودخانه کوشک است که سابقا درحاشیه شمال غرب شهرقرارداشت اما هم اکنون درقسمت شهرنشین می باشد. در حال حاضرباغ و عمارت ارم همچون بسیاری ازباغهای معروف دیگرشیرازچندان قدیمی به نظر نمی رسند چراکه دارای زیربناهای قدیمی بسیارخوبی هستند.زیباییهای باغ شاه بسیاربی نظیراست چنانکه فرصت شیرازی که شاعرآن زمان بوده دراشعارش باغ ارم را بخاطر داشتن گلهای زیبا , هوای تازه و درختان سروکه مشهورترین آنها درختی بنام سروناز می باشد ستوده است.  پس از کودتای سال 1332 شمسی واسیر شدن برادران قشقایی که مالکان باغ ارم بودند , دولت آنرا مصادره کرد و به دانشگاه پهلوی که بعدها دانشگاه شیراز نام گرفت بخشید . در طول این مدت دیوارهای گلی سابق را با نرده های آهنی جایگزین کردند. باغ ارم درقسمت مرکزی شهرشیراز ودر کنار خیابان ارم واقع شده است. این باغ را رییس ایل قشقایی بنام محمد علی خان قشقایی در قرن هجدهم ساخته است و هفتاد و پنج سال بعد نصیرالملک آنرا خرید. این باغ با داشتن معماری  زیبا نقاشیها , کنده کاریها و کاشی کاریها دارای زیبایی و جلال بی نظیری است.