رموز موفقیت

   در اینجا به پنج قاعده کلیدی موفقیت تضمینی در تمام صحنه های زندگی اشاره می کنیم. قاعده هایی که اگر به درستی درک شوند، و با همت و پشتکار و سماجت درونی اشخاص پیگیری و اجرا شوند، می توانند موفقیت تضمینی آن اشخاص را در هر حوزه ای از زندگی، باعث شوند:
۱) قاعده اول:
اگر به این نتیجه رسیده ایم که کاری باید انجام شود، پس بدون هیچ بهانه جویی و معطلی و با جدیت، کمر همت ببندیم که آن کار انجام شود.
۲) قاعده دوم:
کاری که باید انجام شود را همین الان انجام بدهیم.
۳) قاعده سوم:
مهم نیست که از کاری که باید انجام شود خوشمان بیاید یا خوشمان نیاید! چون باید انجام شود، پس در هر حالت و روحیه ای که باشیم با جدیت و سرسختی و یکدندگی تمام آن کار را انجام می دهیم.
۴) قاعده چهارم:
وقتی کار انجام شد آرام نمی گیریم و به این می اندیشیم که کار بعدی که باید حتماً انجام شود کدام است.
۵) قاعده پنجم:
سراغ قاعده اول می رویم!
حال یک دقیقه سکوت می کنیم و می گذاریم آنچه با صدای بلند خواندیم،دوباره در وجود ما جاری شود تا برایمان قابل درک شود.