دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگتزین تبریک را نثارت کنم

در ولادت امام علی(ع) این بهترین بهانه است تا بگویم :

بهترینم به ماندگاری ستاره های آسمان  همیشه دوستت دارم تا بدانی زندگی را

در کنار تو میستایم ٫ و تا ابد در کنارت میمانم . . .سالروز ازدواجمان تبریک می کویم

*******

با آمدن تو بهترین و زیبا ترین لحظات وارد کلبه خوشبختیمان شد

تو را از خدایی خواستم که به رحمت بی کرانش ایمان دارم پس برایم بمان

و بدان که تا بی نهایت عاشقانه دوستت دارم سالگرد ازدواجمان را به تو تبریک میگویم

همسر عزیزم سالروز ازدواجمان که مسادف با ولادت خضرت علی (ع)میباشد را بهت تبریک میکم ............