عسکر یاراحمدی: برخورد دو ماشین در محور قطرویه - رودخور متأسفانه جان یک نفر را گرفت. این حادثه که 19 بهمن‌ماه به وقوع پیوست دو مصدوم نیز در پی داشت. روز بعد از آن انفجار کپسول گاز در روستای رودخور یک مصدوم به همراه داشت که به نی‌ریز انتقال داده شد.
براساس گزارش اورژانس، پرسنل این اداره در هفته‌ی گذشته در 95 مأموریت شرکت کردند که 18 مورد آن مربوط به حوادث ترافیکی با 20 مصدوم بود.

منبع خبر: عصر نیریز