چون تخصص من ساختمان است برای اطلاع شما دوستان مراحل  کلی وکلیدی انجام یک برزه ساختمانی یک طبقه را به اختصار و در سطح اماتور برایتان میگذارم.

١_برای شروع یک بروزه ساختمانی احتیاج به یک سری نقشه و لوازم پیاده سازی نقشه داریم.(اینگونه که ابعاد ساختمان را که ما در اینجا به شکل یک مربع فرض میکنیم از نقشه خوانده و به وسیله متر نخ ریسمان و میخ فلزی بلند بر روی زمین مشخص میکنیم.

٢_محل مورد نظر را بر اساس میزان تیین شد در تست قدرت تحمل خاک.خاک برداری میکنیم.که معمولا برای ساختمان یک طبقه عمق بین یک تا یک و نیم متر  میباشد.

٣_حالا باید محل قرار گیری فنداسیون(F) را در محل حفاری شده مشخص کنیم و قالب تخته ای یا فلزی بتن را نصب و الموتور مورد نیازرا که خم و به اندازه های دقیق با سیم بافته شده را در قالب بتن قرار دهیم.باید در نظر داشت که اگر اسکلت ساختمان بتنی باشد باید اهن ستون را با سیم به صورت عمودی در فنداسیون نصب کنیم. یا اگر اسکلت فلزی باشدیک ورق اهنی قوی در بتن قرار دهیم که بعد ستون فلزی را بر روی ان جوشکاری کنیم.

۴_بعد از ریخته شدن بتن فنداسیون قالب ستون( C)را میبندیم و بتن ان را میریزیم.تا مساوی زمین.

۵_در این مرحله تای بیم که (T.B)عمل نگهداری ستونها و مانع پاین نرفتن دیوار نبز می شود. و این هم مثل ستون و فنداسیون با قالب بتنی و الموتور بتن ریزی میشود.

6_دوباره قالب ستون را میبندیم و ستون را تا زیر سقف بتن میریزیم .

__در فرصتهای اتی هم ادامه مطلب را یاداشت میکنم و هو سعی میکنم چند تا عکس هم از این مراحل برای شما عزیزان بگذارم.