معنی ده سال رو کی میفهمه؟

جواب: معنی ده سال رو زن و شوهری میفهمن که  بعد از ده سال تازه طلاق گرفتن، و توی این ده سال با هم جنگ داشتن، بعد از طلاق اینا جنس ده سال رو میفهمن!

معنی هفت سال رو کی میفهمه؟

جواب: بچه هایی که دوره ی طرح پزشکی رو میگذرونن، اینا معنای هفت سال رو خوب میفهمن!

معنای چهار سال رو کی خوب میفهمه؟

جواب: دانشجوی کارشناسی که اخراج شده(به دلیلی اخراجش کردن)،این معنی چهار سال رو خوب میفهمه!

معنای دو سال رو کی خوب میفهمه؟

جواب: سربازای فراری! سرابازای فراری معنی دو سال رو خوب میفهمن!

معنی یه سال رو کی خوب میفهمه؟

جواب: دانش آموزای مردود خوب میفهمن! آدمایی که کنکور قبول نشدن امسال! معنی یه سال رو خوب میفهمن!

معنی نه ماه رو کی خوب میفهمه؟

جواب: مادری که بچه مرده به دنیا آورده معنی نه ماه رو خوب میفهمه! نه اون مادری که بچه رو سالم به دنیا آورده!

معنی یه ماه رو کی خوب میفهمه؟

جواب: آدمای روزه دار ،روز عید معنی یک ماه رو خوب میفهمن!

معنی یک هفته رو کی خوب میفهمه؟

جواب: سردبیر های مجلات هفتگی معنی یه هفته رو خوب میفهمن!

معنی یه روز رو کی خوب میفهمه؟

جواب: کارگرای روز مزد!

معنی یک ساعت رو کی خوب میفهمه؟

جواب: عشاق منتظر!

معنی یک دقیقه رو کی خوب میفهمه؟

جواب: از اتوبوس جامونده ها!

معنی یک ثانیه رو کی خوب میفهمه؟

جواب: کسانی که از تصادف جون سالم به در برده باشند! اینا معنی یک ثانیه رو خوب میفهمن!

معنی یک دهم ثانیه رو کی خوب میفهمه؟

جواب: کسایی که مقام دوم رو توی المپیک بدست آوردن و مدال نقره گرفتن، نه اون نفر اول!

معنی یک دوست رو کی خوب میفهمه؟

جواب:  فقط کسی که اونو در یک حادثه از دست داده باشه! این معنی دوست رو خوب میفهمه!