چطوری کفر مامان رو در بیاریم ؟

۱- اگه تو هم نی نی هستی میتونی به راحتی مامانو کفری کنی و حالشو ببری!
وقتی مامان تو رو میبره مهد کودک حسابی گریه زاری کن! بد نیست یکم وجدان درد بگیره!


۲- وقتی مامان بهت غذا میده تف کن! وقتی بابا میده بخور و لبخند بزن!


۳- علم ثابت کرده اگه غذا رو بمالی به صورتت خوشمزه تر میشه!


۴- جغجغتو بنداز زمین ... ببین مامان چن بار خم میشه؟! اگه ده بار کمتر بود جیغ بکش که لاغر تر و خوشکل تر بشه!


۵- وقتی مامان انگشتشو میکنه تو دهنت تا ببینه دندون در آوردی یا نه گازش بگیر تا بفهمه دندون درآوردی!


۶- تو تخت خودت نخواب ... تخت مامان اینا یک حالی میده!

 
۷- یاد بگیر در توالت رو از تو قفل کنی و جیغ بکشی!


۸- وقتی مامان میپرسه چیکار میکنی همیشه بگو هیچی مامان جونم!


۹- زمستونا وقتی مامان لباساتو تنت کرد بگو ماماااااااااااااااااان ... جیش!


۱۰- نذار سرتو شیره بمالن! غذای مامان بابا خوشمزه تره!


۱۱- یادت نره آدم قبل از اینکه قاشق چنگال داشته باشه انگشت داره!


۱۲- حرفی رو که مامان میگه بی تربیتی هست رو همیشه یادت بمونه تا بعد ازش استفاده کنی!


۱۳- میخوای همه بخندن؟! به مامان بگو میترسی تنهایی سوار سرسره شی!


۱۴- میدونی یکی از کارایی که مامان خیلی دوس داره چیه؟! لباس شستن!


۱۵- همیشه دو دقیقه قبل از رسیدن به مقصد بخواب!


۱۶- هر وقت دکتر بهت گفت درد نداره وقت جیغ زدنه!