سفره هفت سین

چیدن سفره هفت سین از دیرباز از مراسم جداناشدنی نوروز به حساب می آمده است. معمولاً یک ساعت قبل از تحو یل سال، سفره هفت ترتیب داده می شود. سفره هفت سین سفره ای است که در آن هفت نوع خوراک که اول اسم آنها با "س" شروع می شود، در آن چیده شود، علاوه بر آنها چیزه های دیگری نیز وجود دارد که بر سفره به نیت های گوناگون گذاشته می شود که از نعمت های خداوند به شمار می آیند:

سفره هفت سین حاوی سمارق ، سیر ، سنجد ، سیب ، سمنک ، سبزی ، سرکه و برای تبرک یک سکه صاحب الزمان می باشد. و نیز چیز های دیگری در آن سفره شامل آینه، شمعدان ، شمع ، قرآن کریم، ماهی سرخ ، سبزه ، تخم مرغ رنگ کرده ، کاسه آب ، نقل و نبات و شیرینی. است.

البته با ید گفت که این "هفت نوع سین"هرکدام دارائ معانی خاص میباشد که ما هر کدام آنرا بطور جداگانه برای شما به معرفی می گیریم.

 سیب، نماد زیبایی و تندرستی
  سمنک، نماد فراوانی و برکت
  سیر، نماد پزشکی، صحت و سلامتی
  سنجد، نماد عشق
  سکه، نماد دارایی
  سرکه، نماد شکیبایی و عمر دراز
  سمارق، نماد رنگ طلوع خرشید، نماد سال نو، روز نو و زندگی نو

تحویل سال نو

در هنگام تحویل سال تمام اعضای خانواده لباس های نو خود را می پوشند و دورادور سفر می نشیند، هر کسی مرامی دارد که در سفره هفت سین نماد همه برکت ها دیده می شود. پدر بزرگ و مادربزرگ در بالای سفره و پس از آنها پدر و مادر و فرزندان در کنار سفره می نشینند.

عقیده بر این است که در هنگام تحویل سال همگی باید به آینه نگاه کنند و پس از آن بزرگترین فرد خانواده قرآن را برداشته و اندکی از آن را می خواند . از دیگر عقاید در بین مردم این است که آینه ای را به صورت خوابیده در سفره قرار داده و تخم مرغی را روی آن قرار می دهند و می گویند که به هنگام تحویل سال این تخم مرغ تکان می خورد. این عقیده از آنجا سرچشمه می گیرد که می گفتند کره زمین بر روی شاخ گاوی قرار گرفته است و هر گاه که گاو خسته می شود کره زمین را از یک شاخش به دیگر شاخش پرتاب می کند و این مواقع همان زمان تحویل سال است.

هنگام تحویل سال توپی شلیک می شد، که از صدای آن همه متوجه تحویل سال نو می شدند که به رو بوسی مشغول شده و فرا رسیدن سال جدید را به یکدیگر تبریک می گفتند.