بهم خبر دادن زیباترین پروانه دنیا گم شده
...
...
پیام دادم بگم: قورباغه! چراخوردیش؟

زندگی را از تو نام برده اند:
ز: زاویه نگاه تو
ن: نوای کلام تو
د: درگاه ابروی تو
گ: گیسوی پریشان تو
ی: یارو! سر کاری!
من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران ، 
تو به اندازه تنهایی من شاد بمان.
ΩΘΞΨΓΔΦΛΣΔ
به یک زبان باستانی نوشتم دوستت دارم
فکرشو بکن... از اون قدیما دوستت داشتم!
یکی تصادف می کنه می میره ، 
یکی پیر میشه می میره ، 
یکی بیمار می شه می میره ، 
بالاخره هر کی یه جور می میره ، 
اما من ... 
واست همه جوره می میرم !
توی معبد چشات هرکی در زد ، باز نکن !
چون اونجا فقط زیارتگاه منه !
مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا
هان !؟
بیا پایین
زود باش
آخه تو فقط ماه منی
دستت رو بذار رو یه طرف صورتت
.
.
.
.
گذاشتی !؟ 
.
.
.
خوب به این پدیده میگن ماه گرفتگی!
بعضیا می گن دنیا ارزشش رو نداره ! 
مگه می شه دنیایی که تو رو داشته باشه بی ارزش بشه !
چشمهای تو مثل دریاست … 
اجازه میدی جورابامو توش بشورم ؟
تا حالا فکر کردی کی بیشتر از همه برات می میره ؟
برو پایین
.

.
.
.
دنبال چی می گردی ؟ من که این پایین جا نمیشم .
خوبه دیگه ، تو راحت تو خونه نشستی ولی من تو تعمیرگاه هستم ،
میدونی چرا ؟ 
. . . چون . . . خرابتم
تا حالا فکر کردی کی بیشتر از همه برات می میره ؟
برو پایین
.
.
.
دنبال چی می گردی ؟ من که این پایین جا نمی شم !