فارسه ترکه رو تو دریا میبینه میگه اوووووووووووووووو خر ماهی رو!!!!!!!!

 

ابادانیه باباش میمیره میگه اخ جون از فردا تریپ لباس مشکی و عینک دودی!!!!

ترکه یه جیرجیرک میگیره تا صبح روغن کاریش میکنه !!!!!!!!!!!!١١

از یه ادم خسیس میپرسن ارزوت چیه میگه کچل شم پول ارایشگاه ندمخنثی