روستای (رودخور)در 280کیلو متری مرکز استان فارس شهر شیراز و 110کیلومتری شهرستان نیریز فارس  که تغریبا اخرین نقطه استان فارس است و با استانهای  کرمان و هرمزکان همجوار است

شکل کلی روستا  از تعداد زیادی روستا که به صورت نزدیک به هم و در امتداد جاده اصلی به طول حدودا 40کیلومتر تشکیل شده است که به مجموعه این روستا ها روستای رودخور میکویند.

جمعیت

جمعیت رودخور حدودا15.000  نفر می باشد .

شغل و محصولات

 شغل اکثر مردم روستا کشاورزی و در کنار ان دامداری است.روستای رودخور تنها نقطه در استان فارس است که باغات بسته و انار ان توان رقابت  با استانهای مجاور را دارد.

طبیعت و موجودات وحشی

روستای رودخور از نظر اب وهوای به علت مجاور بودن با استانهای کرمان و هرمزکان در تابستان هوای نسبتا کرم و در زمستان سرد و خشک دارا میباشد در این منطقه برندکانی و حیواناتی کم یاب مانند کوراسب(کورخر)اهو و حوبره که برنده ای بزرک و زیباست نیز وجود دارد.

معدن

در این منطقه معادن سنک و کج وجود دارد.

 

 زبان

زبان مردم این منطقه عربی و فارسی می باشد عربهای منطقه رودخور از عشایر فارس و ایل خمسه طایفه غنی میباشند که به مرور زمان از کوج نشینی به روستا نشینی روی اورده اند که به فارسی و عربی صحبت میکنند.